خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۵/۰۲/۲۶ ۰۹:۲۲
شناسه خبر : 150

بهائيت در حوادث عاشوراي ۸۸ نقش راهبري داشت

فرقه و فرقه گرايي يکي از مسائلي است که طي سال هاي اخير در کشور ما در حال رشد و تزايد است. فرقه هاي گروه هايي هستند که با ايجاد فاصله از اعتقادات رايج و مرسوم در يک جامعه به تدريج به انزوا کشيده مي شوند و ماهيت خويش را در جدايي از جامعه قلمداد […] ...

فرقه و فرقه گرايي يکي از مسائلي است که طي سال هاي اخير در کشور ما در حال رشد و تزايد است. فرقه هاي گروه هايي هستند که با ايجاد فاصله از اعتقادات رايج و مرسوم در يک جامعه به تدريج به انزوا کشيده مي شوند و ماهيت خويش را در جدايي از جامعه قلمداد مي کنند. با اين حال بايد دانست فرقه بهائيت يکي از فرقه هاي سابقه دار در ايران است که هم اکنون نيز فعاليت هاي تبلیغی در سطح ايران دارد.

 

pdf

دانلود کامل مقاله