۱۳:۰۲:۱۸ - یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
كتاب بهائيان
معرفى اجمالى: «بهائيان» نوشتهء سيد محمد باقر نجفى(١٣٢۵-١٣٨١ ش) كه در آثار مربوط به فرقهء بهائيت كم‏نظير است،روند شكل‏گيرى فرقهء منحرف بهائيت را با بررسى‏ اسناد و مدارك موثق پى‏گيرى و ماهيّت آن را بخوبى افشاء مى‏كند. انگيزهء تأليف: در دوران پهلوى فرقهء ضالّهء بهائيت با حمايت بيگانگان با نفوذ در اركان سياست نسل جوان […]

معرفى اجمالى:

«بهائيان» نوشتهء سيد محمد باقر نجفى(١٣٢۵-١٣٨١ ش) كه در آثار مربوط به فرقهء بهائيت كم‏نظير است،روند شكل‏گيرى فرقهء منحرف بهائيت را با بررسى‏ اسناد و مدارك موثق پى‏گيرى و ماهيّت آن را بخوبى افشاء مى‏كند.

انگيزهء تأليف:

در دوران پهلوى فرقهء ضالّهء بهائيت با حمايت بيگانگان با نفوذ در اركان سياست نسل جوان و وحدت ملى كشور را كه برخاسته از نظام ارزشى اسلام بود،هدف قرار داده و فعاليت‏هاى گسترده‏اى‏ را آغاز كرده بود.در اين راستا نويسندگانى همچون استاد نجفى كه از كمبود آثار علمى-پژوهشى جهت‏ استفاده تحصيل كردگان و اهل علم واقف بودند،تصميم به ارائه يك كار پژوهشى گسترده با اتكاء به اسناد و مدارك گرفتند كه نتيجهء آن تأليف يك كتاب بود كه ماهيّت اين فرقه را به لحاظ تاريخى افشا مى‏كرد.

ساختار:

شيوهء نگارش كتاب همانند يك كتاب تاريخى است.ابتدا پيشينهء افكار بهائيت و زمينه‏هاى ايجاد آن‏ در فرقهء«شيخيه»بررسى شده است به نحوى كه درباره اين فرقه نيز اطلاعات جامعى ارائه مى‏دهد. در بسيارى از اوراق كتاب،تصاوير مستندات مربوط به آن ارائه شده است و كتاب را در زمرهء كتابهاى تاريخى قرار مى‏دهد.از ديگر نكاتى كه مى‏توان به آن اشاره كرد مراجعه به آثار خطى و سنگى و مقابلهءآثار چاپى با آنهاست كه ثمرهء آن با نوشته‏هاى دقيق و عالمانهء مؤلف در صفحات متعدد كتاب مى‏باشد. تدوين كتاب در دو بخش صورت گرفته است كه با عنوان«كتاب»آمده است.كتاب اول با عنوان«دعاوى»مشتمل بر ۶ فصل و كتاب دوّم با عنوان«بيگانگى سياسى»سه فصل را شامل مى‏شود كه عناوين هر فصل را مى‏توان در فهرست كتاب مشاهده نمود.

گزارش محتوا:
كتاب اول:

در اين بخش ابتدا به بررسى احوال«شيخ احمد احسائى»مؤسس فرقهء شيخيه مى‏پردازد و سوابق تحصيلى‏ و دينى و ارتباطات او با دربار فتحعليشاه قاجار را بررسى مى‏كند.شيخ احمد در طول زندگانى سفرهايى به مناطق‏ مختلف داشته و با علماء و بزرگان ديدار و برخى از علماء را مورد ردّ و طعن قرار مى‏دهد و مورد اعتراض علماى بزرگ قرار مى‏گيرد.او با نوشتن كتابى به ذمّ خلفاء مى‏پردازد و زمينهء فاجعه‏اى را در كربلاء فراهم مى‏كند كه علاوه بر محاصرهء كربلاء قريب به يكسال،بقاء متبركه نيز مورد حمله و هتك حرمت واقع شده و قتل و غارت وسيعى صورت گرفت. در صفحهء ١۵١ كتاب مؤلف چنين مى‏نگارد:«از ملاحظه بيش از ۴٠٠ كتاب مستند شيخيه،ملاحظه كردم،مشايخ شيخيه‏ از پذيرفتن هر نقدى به رويه و يا عقايد شيخ احمد،ابا كرده‏اند و در نپذيرفتن هر نوعى از آن اصرار و تعصب خاصى ابراز مى‏دارند و به هيچ وجه به نكته‏اى برنخورده‏ام كه تأئيد كند،يك انسان‏ ممكن است خطا كند و خطاى شيخ فلان و بهمان بوده است،چنين شيوه و موضعى مستمر و مستحكم(اگرچه‏ بظاهر بگويند،ما مدعى نيستيم شيخ مرحوم مقام بابيّت و يا نقبائى را داشته‏اند)مستقيما مبين اين واقعيت است‏ كه در پس انديشه و باورهاى مشايخ و طائفهء شيخيه،اين اصل،اصلى مسلم و اجتناب‏ناپذير ايمان آنهاست‏است كه شيخ هيچ خطائى نكرده و هرچه گفته است:«از معدن علم ائمه»و خطاى او،خطاى ائمه و خطاى‏ خداست…آيا چنين باورى،معرف اعتقاد به نوعى معصوميت،و به هرحال بابيّت نيست؟!» پس از شيخ احمد،سيد كاظم رشتى،عقائد و افكار او را ترويج نمود.از ميان شاگردان سيد كاظم ٣٨ نفر مدعى بدعت‏ گذار برخاستند كه از جملهء آنها«سيد على محمد شيرازى»،ادعاى مقام بابيّت امام زمان را نمود و به عنوان«باب»و بابيّة و ديگرى«حاج محمد كريم خان»به عنوان شيخ و شيخيه از موقعيت خاصى برخوردار شدند و غالب شاگردان‏ سيد كاظم يا مريد اين و يا هواخواه آن گرديدند.در سال ١٢۶١ هـ ق،«باب»پس از سفر حج به«ملا صادق خراسانى» كه از مريدانش بود،خاطرنشان كرد كه در اذان نماز جمعه،پس از ذكر شهادت‏ها،چنين بگويد:«اشهد أن عليا قبل نبيل بقية الله».پس از مبادرت او به چنين كارى،اعتراض مردم شيراز سبب احتضار باب از بوشهر به شيراز گرديد و در روز جمعه بر فراز منبر،ادعاى بابيّت خود را انكار نمود. در فصلهاى بعدى به شرح و تفصيل مباحثى مانند«من يظهره الله»،«تفسيرناپذيرى آثار بيان»،«نبيل»و… مى‏پردازد و كتابهاى«كواكب الدريه»،«ظهور الحق»و«تاريخ نبيل زرندى»را شرح و توضيح مى‏دهد. ادعاى الوهيت بهاء و تحريف و نسخ قرآن كريم توسط«بيان»و جانشينى بهاء و انشعاب فرقهء بهائيت‏ مورد بررسى اسنادى قرار گرفته است.

كتاب دوّم:

در اين بخش از كتاب ابتدا پيامدهاى اجتماعى فعاليتهاى با بيان مورد بررسى قرار گرفته است.فتنه‏هايى كه‏ در مناطقى مانند بدشت از توابع شاهرود،نيريز و زنجان واقع شد منجر به وقايع خونين و خشونت‏آميزى گرديد.در فصل بعدى به حمايت سياست‏بازان خارجى از فرق شيخيه و بهائيت به عنوان تهديدى جدّى براى تشيّع‏ و روحانيت و در مقابل سرسپردگى زعماى بابى و بهائى به سفارتخانه‏هاى خارجى مى‏پردازد و حمايت‏هاى‏ بى‏دريغ روسيه،انگليس و اسرائيل را با ارائه اسناد و مدارك بررسى مى‏كند و از احداث مركز جهانى بهائيان،با سرمايهء آمريكائى‏ها و حمايت صهيونيسم،پرده برمى‏دارد. در فصل پايانى كتاب به بررسى شيوه‏هاى جلب حمايت بيگانگان در قالب بى‏وطنى و عدم مداخله در سياست‏ و مخالفت با رژيم زير پوشش اطاعت از رژيم مى‏پردازد.

معرفى نسخه:

چاپ اول اين كتاب در سال ١٣۵۶ توسط انتشارات طهورى تهران صورت گرفته است. پس از سالها معاونت آموزش و پژوهش بعثهء مقام معظم رهبرى تصميم به چاپ مجدّد آن گرفت و تصحيح آن توسط مؤلف آغاز شد كه البته اجل به ايشان مهلت اتمام كار را نداد.تصحيح آن پس از ايشان‏ به اتمام رسيد و در سال ١٣٨٣ اولين چاپ آن توسط نشر مشعر و در ٨٢۴ صفحه به قطع وزيرى انجام‏ شد.در ابتداى كتاب پيشگفتارى به قلم استاد رسول جعفريان آمده است كه مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول مختصرى از زندگينامه و آثار علمى مؤلف و در بخش بعد مطالبى دربارهء كتاب آمده است.پس از آن مقدمهء مؤلف درج شده است. فهرست مطالب را در ابتدا و فهرست مراجع و مآخذ كتاب را نيز در پايان آن مى‏توان مشاهده نمود.نمايه‏هاى‏ كتاب نيز در پايان آن به تفكيك با عناوين فهرست اعلام،اماكن و منابع ارائه شده است. منابع مقاله:متن و مقدمه‏‌هاى كتاب.

 

بهائیان-سید-محمد-باقر-نجفی

برای دریافت فایل کتاب اینجا کلیک کنید.

X پيوند ها
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب