> اسناد
  • کشور ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود، حوادث تلخ و شیرین بسیاری را شاهد بوده است. سلسله‌های مختلفی بر این سرزمین فرمان‌روایی و حکومت کرده‌اند. بعضی از این سلسله‌ها، با وجود کم‌کاری‌ها، جنایت‌ها و خیانت‌های فراوان که در حق کشور و ملت ایران داشته‌اند، خدماتی هم در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند؛ […]

  • بعد از پيروزي مردم مسلمان ايران بر طاغوت زمان در بهمن سال ۱۳۵۷ به رهبري زعيم عاليقدر جهان اسلام، امام خميني (ره) و گشوده شدن درب مراكز اسنادي بارها شاهد بوده ايم تشكيلات بهائيت در دوران ر‍ژيم پهلوي، با انتشار بخش نامه ها و پيام هايي از سوي اسرائيل – حيفا (مركزتشكيلات بهائيت) به كليه […]


پيشنهاد سردبير
تبیین ماهنامه شفافیت کانال تلگرام گذشته حال آینده
X پيوند ها
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب