> بابیت
  • هر مکتب و یا آموزه عقیدتی، به مقداری که ظرفیت اصلاح مردم و ایجاد تحولات مثبت در جامعه را داشته باشد، به همان میزان می‌تواند زمینه سوء استفاده راهزنان و فرصت طلبان را داشته باشد. آموزه‌های خاص تشیع، مانند انتظار، شهادت طلبی و موعودباوری هم از این مقوله استثناء نیست؛ پیروان فرقه بابیه با استفاده […]

  • سيدعلي محمد شيرازي بنيانگذار فرقه ضاله «بابيه» در محرم ۱۲۳۵ قمري در شهر شيراز به دنيا آمد. پدرش رضا و مادرش فاطمه بيگم و بنابه قولي خديجه بيگم نام داشت. خواندن و نوشتن را به شيوه معمول زمانه خويش در شيراز آغاز كرد. هنوز كودك بود كه پدرش را از دست داد، به همين سبب […]

  • کتاب”بهائیان“تألیف”سید محمدباقر نجفی” (چاپ۱۳۵۷) یکی از کتاب‌های جامع در خصوص بابیت و بهائیت است که در آن سعی شده بر پایه منابع بابی و بهائی به نقد و تجزیه و تحلیل موضوعات مربوطه پرداخته شود. یکی از فصول‌این کتاب تحت عنوان “حمایت سیاست‌های خارجی” به حمایت دول بیگانه و پناه بردن عوامل بهائی به بیگانگان […]

  • میرزا حسینعلی در ۱۲۳۳،‌در تهران به دنیا آمد. پدرش، میرزا عباس نوری معروف به میرزا بزرگ،‌ از مستوفیان و منشیان عهد محمد شاه قاجار بود. حسینعلی مانند برادرانش آموزش های  مقدماتی ادب فارسی و عربی را زیر نظر پدر، معلمان و مربیان گذراند . در زمان ادعای بابیت سید علی محمد شیرازی ، از نخستین […]

  • ایجاد ادیان و فرق ساختگی، یکی از ترفندهای مرسوم دول استعمارگر برای به انحراف کشاندن جریان صحیح دینداری بوده است. در حقیقت هدف کلی این بوده که فرق دست ساز در نهایت، جایگزین ادیان الهی شده و یا حداقل چهره ادیان الهی را مشوش سازند. این امر در حوزه یهودیت و مسیحیت تا حد زیادی […]

  • روی آوردن به خشونت برای ادامه بقا یکی از شیوه های بارز فرقه ها و مشخصاً مسلک های (cults) سیاسی است. رشدیابی این پدیده به قرن ها پیش باز می گردد. به طوری که خشونت گرایی به منزله یک ابزار مهم و و به عنوان عامل فشار، برای سرکردگان این مسلک جنبه استراتژیک دارد.   […]


پيشنهاد سردبير
تبیین ماهنامه شفافیت کانال تلگرام گذشته حال آینده
X پيوند ها
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب