> جاسوس
  • یکی از سیاست­هایی که تشکیلات بهائیت برای رویارویی با دولت ایران در پیش گرفته، ورود به فضای حقوق بشری است که سیاستمداران غربی برای آنها مهیا و آماده ساخته­اند. این تشکیلات تلاش می­کند، با تبلیغات و ادعای عدم آزادی و زیر پا گذاشتن مبانی حقوق بشر در ایران برای اهمال فشار غرب و منفعل کردن […]

  • ایجاد ادیان و فرق ساختگی، یکی از ترفندهای مرسوم دول استعمارگر برای به انحراف کشاندن جریان صحیح دینداری بوده است. در حقیقت هدف کلی این بوده که فرق دست ساز در نهایت، جایگزین ادیان الهی شده و یا حداقل چهره ادیان الهی را مشوش سازند. این امر در حوزه یهودیت و مسیحیت تا حد زیادی […]

  • بعد از پيروزي مردم مسلمان ايران بر طاغوت زمان در بهمن سال ۱۳۵۷ به رهبري زعيم عاليقدر جهان اسلام، امام خميني (ره) و گشوده شدن درب مراكز اسنادي بارها شاهد بوده ايم تشكيلات بهائيت در دوران ر‍ژيم پهلوي، با انتشار بخش نامه ها و پيام هايي از سوي اسرائيل – حيفا (مركزتشكيلات بهائيت) به كليه […]


پيشنهاد سردبير
تبیین ماهنامه شفافیت کانال تلگرام گذشته حال آینده
X پيوند ها
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب